neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Psychische gezondheid

Home » Psychische gezondheid

Bij een optimale psychische gezondheid is er sprake van succesvol functioneren wat resulteert in productieve activiteiten, bevredigende relaties met anderen en de mogelijkheid tot aanpassen en omgaan met tegenslagen (bron: Surgeon General, 1999).
Volgens de WHO hebben psychisch gezonde personen een subjectieve beleving van welzijn, autonomie en competentie. Ze voelen zich in staat de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden te verwezenlijken. In de praktijk wordt psychische gezondheid vaak gezien als de mate waarin psychische klachten afwezig zijn.
In onze instelling komen juist echter mensen met psychische klachten. Het is daarom van belang invalshoeken te hebben die het ontstaan en beloop van psychische klachten kunnen verduidelijken om op die manier een behandeling in gang te kunnen  zetten die de ernst van klacht doet afnemen in de richting naar  meer psychische gezondheid.
Wij staan op het standpunt dat een mens meer is dan zijn gedachten, meer is dan een tekort aan een stofje in zijn hersenen en ook meer is dan alleen maar zijn gevoelens of een weerspiegeling van een specifieke activiteit in zijn hersengolven.
Wij gaan uit van een geïntegreerd mensbeeld uit waarbij het uitgangspunt is de ‘gelaagdheid’ in ons functioneren. Deze gelaagdheid is een direct gevolg van een gelaagde opbouw van onze hersenen. Elke laag hangt samen met specifieke gedragspatronen: instinctief en geautomatiseerd, door emoties gestuurd en gedrag dat voortkomt bewuste planning en organisatie. Aan al deze gedragingen liggen specifieke processen in de hersenen ten grondslag die vooral ook samen hangen met specifieke patronen van elektrische activiteit in de hersenen en specifieke patronen in neurotransmittersystemen. Al deze aspecten zijn bepalend ten aanzien van ons functioneren. Ons huidig functioneren, kunnen we echter niet voldoende begrijpen als we ook iemands ontwikkelingsgeschiedenis niet enigszins kennen. Immers, iemands ontwikkelings- of leergeschiedenis bepaald in belangrijke mate de actuele ‘toestand van de hersenen’.