neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Professionals

Huisarts | POH-ggz

Home » professionals » Huisarts | POH-ggz

Informatie voor verwijzers

BrainDynamics Groningen is  een instelling voor eerste- en tweedelijns psychologische zorg (generalistische GGZ en specialistische GGZ) die zorgvernieuwing  en kwaliteit van zorgverlening als uitgangspunten hanteert.

Zorgvernieuwing uit zich naast de gangbare cognitief-gedragstherapeutische toepassingen, in het gebruik van relatief moderne behandelingsvormen die ook bewezen hebben tot positieve resultaten te leiden, zoals Neurofeedback bij ADHD, rTMS bij depressies en OCD, ACT  en hartcoherentietraining bij angststoornissen en EMDR bij psychotrauma.

De kwaliteit van onze zorgverlening is gebaseerd op:

 • zorgvuldige diagnostiek
 • kwalitatief hoogstaande behandelingen
 • wetenschappelijke evaluatie van de eigen zorgverlening
 • onze verplichting ons te houden aan diverse wettelijke regelingen en beroepscode’s.
 • kwaliteitscontracten met zorgverzekeraars
 • voldaan aan verschillende kwaliteitsnormen van beroepsverenigingen (NIP, NVVP)
 • de instelling kent een opleidingsplaats voor gz-psycholoog
 • het behalen van een kwaliteit keurmerk (GGZ-HKZ-certificering  najaar 2012)

U kunt uw patiënten verwijzen voor zowel eerste- als tweedelijnspsychologische zorg.

Eerstelijns psychologische zorg (basis GGZ) is bedoeld voor relatief kortdurende, eenvoudige problemen. De klachten kunnen vaak binnen een beperkt aantal consulten (tot 15 contacten) terug worden gebracht tot een aanvaardbaar niveau, zodat het normaal dagelijks functioneren weer mogelijk wordt.

Tweedelijns psychologische zorgverlening (specialistische GGZ) heeft betrekking op complexere problematiek met een chronisch karakter. De behandelduur is daarom vaak langer.
In uw verwijzing kunt u dan aangeven “verwijzing voor eerstelijns psychologische zorg” of “verwijzing specialistische ggz” (bij tweedelijns zorg).
Per 1-1-2014 geldt bij een verwijzing voor basis-GGZ een specificatie, zie hiervoor: de basis-ggz

Wat mag u van ons verwachten?

 • Uiteraard dat uw patiënt efficiënte en deskundige psychologische zorg wordt geboden.
 • U wordt geïnformeerd over de voortgang in het zorgproces bij afronding van de diagnostiek | formulering behandelplan en bij afsluiting van het contact.

Belangrijk om te weten

 • Er zijn problemen waarvoor niet naar BrainDynamics Groningen verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit; BrainDynamics Groningen verzoekt huisarts, GGD-arts of Bureau Jeugdzorg niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid nodig maakt.

U kunt uw verwijzing richten aan:

Brain Dynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen