neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Professionals

De Basis GGZ (per 1-1-2014)

Home » professionals » De Basis GGZ (per 1-1-2014)

De huisarts krijgt een cruciale rol in de basis GGZ. Die verwijst mensen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Om huisartsen hierin te ondersteunen is al eerder de regeling POH-GGZ (praktijkondersteuners GGZ) verruimd.

Voor de Basis GGZ zijn de volgende vier cliëntprofielen van toepassing:

1. Basis GGZ Kort (BK)
2. Basis GGZ Middel (BM)
3. Basis GGZ Intensief (BI)
4. Basis GGZ Chronisch (BC)

U kunt cliënten naar BrainDynamics Groningen verwijzen wanneer u van mening bent dat deze passen in cliëntprofiel 2, 3 of 4

 

|A  BASIS GGZ KORT (BK) (294 minuten)
Het cliëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis.
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte ernst.
  Toelichting: Er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar dit is wel voldoende om een diagnose te stellen. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt, de patiënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren.
 • Er is sprake van een laag risico.
  Toelichting: Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of  automutilatie.
 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.
  Toelichting: Er is weliswaar sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.
  Er zijn aanhoudende/persisterende klachten. Eerdere interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd.

 

|B  BASIS GGZ MIDDEL (BM) (495 minuten)
Het cliëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis.
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van matige ernst.
  Toelichting: De kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en er is  sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.
 • Er is sprake van een laag tot matig risico.
  Toelichting: Ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen zijn er geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is wel sprake van een latent gevaarsrisico dan staan daar beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.
 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.
  Toelichting: Er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.
 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

|C  BASIS GGZ INTENSIEF (BI) (750 minuten)
Het cliëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis
 •  De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft ernstige problematiek
  Toelichting:  De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.
 • Er is sprake van een laag tot matig risico.
  Toelichting: Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan er beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.
 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.
  Toelichting: Er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.
 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

 

|D  BASIS GGZ CHRONISCH (BC)  (753 minuten)
Het cliëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie.
 • Er is sprake van een laag tot matig risico.
  Toelichting: Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan daar beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.