neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

over wachttijden ….

Home » over wachttijden ….

De duur tussen aanmelding en een eerste afspraak (= kennismakingsgesprek)  is maximaal tien werkdagen (gedurende december 2018 kan dit enigszins  oplopen door een toenemende drukte, verhuizing en kerstreces).
De informatie uit dit gesprek (= de reden van aanmelding)  worden in het teamoverleg besproken. Omdat het teamoverleg eens per veertien dagen wordt gehouden, duurt het maximaal veertien dagen voordat u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Als het intakegesprek is afgerond worden de gegevens uit de intake in het team besproken.

Het team beslist onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar of een behandeling is aangewezen en zo ja, welke behandeling en onder welke condities (Dit uiteraard in nauw overleg met u).
Vervolgens krijgt u een uitnodiging om met de behandeling te starten. Dit is in principe binnen veertien dagen na de intake.
Er kan dus enige tijd zitten tussen een aanmelding en het begin van een behandeling.
Echter zorgvuldigheid is in deze fase van groot belang en bespaart u later wellicht veel frustratie over onze communicatie met u, het behandelingsverloop en het behandelingsresultaat.
Door de toenemende bezuinigingen en de budgettaire beperkingen die ons door zorgverzekeraars worden opgelegd, maar ook door een toenemende stroom van aanmeldingen, komt ons principe van korte wachttijden echter steeds meer onder druk te staan.
Vooral in de specialistische GGZ  ontstaan er voor sommige behandelingen (wat) langere wachttijden. Het kan gemiddeld tot acht weken duren,  met een incidentele uitloop tot tien weken,  voordat u na aanmelding bij ons daadwerkelijk in behandeling bent. Intussen hebt u natuurlijk dan al wel twee gesprekscontacten gehad.
U wordt bij de uitnodiging voor een intakegesprek meer specifiek geïnformeerd over eventuele wachttijden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’

 

Datum: 5-12-2018