neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

De WBP

WPB staat voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht op een veilige verwerking van persoonsgegevens, te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan en op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

Uw privacy staat bij BrainDynamics Groningen hoog in het vaandel. Voor overleg met uw huisarts vragen wij u eerst om toestemming. Ook geven wij uw gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder uw goedkeuring.

Inzage in uw dossier

Tijdens uw behandeling houden we een dossier bij met al uw behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te verbeteren. Willen anderen uw dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig. Die kunt u later weer blokkeren.

Toestemming van uw partner 

Is bij uw behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Kinderen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is uw kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebt u beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft uw kind zelfstandig recht op inzage.

Eigendom

Uw dossier is en blijft eigendom van BrainDynamics Groningen. U mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Voor het kopiëren van een dossier wordt 25 euro kopieerkosten in rekening gebracht. Een verzoek om een kopie van uw dossier moet schriftelijk (per brief) bij de hoofdbehandelaar worden ingediend. Kopieën worden in een persoonlijk gesprek  met de hoofdbehandelaar of diens vervanger toegelicht en overhandigd. Hierbij tekent u voor ontvangst.
Na afloop van de therapie wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. U kunt uw hoofdbehandelaar per brief vragen uw behandelingsgegevens eerder te vernietigen.
Een verzoek tot vernietiging van het dossier wordt multidisciplinair besproken en u ontvangt binnen n vier weken een reactie op uw verzoek.  Vervolgens vernietigt de behandelaar uw gegevens binnen twee maanden. Wel blijven als bewijs van vernietiging er twee documenten in dossier achter: uw verzoek plus onze bevestiging van vernietiging.  Daarnaast blijven de financiële gegevens omtrent uw zorg bewaard, dit als verantwoording naar de zorgverzekeraar.