neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Wetgeving/ klachtenregeling

Home » algemeen » praktijkinformatie » Wetgeving/ klachtenregeling

| BrainDynamics Groningen | neuroCare Group Groningen heeft te maken met de volgende wet- en regelgeving:

 

| Vertrouwenspersoon

meer informatie over vertrouwenspersonen in de zorg treft u op http://www.pvp.nl

 

| Familievertrouwenspersoon

informatie over een familievertrouwenspersoon in de zorg treft u op http://www.lsfvp.nl

 

Goed om te weten …….
In 2013 worden instellingen en professionals in onder andere de gezondheidszorg wettelijk verplicht een integrale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren (Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Bij zorgen over – of een vermoeden van kindermishandeling, hetzij fysieke mishandeling, emotionele of affectieve of pedagogische verwaarlozing en|of een vermoeden op huiselijk geweld inclusief seksueel geweld,  zal dit in eerste instantie met de wettelijke vertegenwoordigers (indien het een kind betreft) of  met betrokkene (slachtoffer huiselijk geweld) worden besproken. Indien het vermoeden blijft bestaan – of een gesprek hierover is o.i. onvoldoende mogelijk – dan zal BrainDynamics Groningen| neuroCare Group Groningen   dit moeten melden; dit volgens de geldende meldcode kindermishandeling of meldcode huiselijk geweldBrainDynamics Groningen | neuroCare Group Groningen is echter van mening dat een (vermoeden) van (kinder-)mishandeling een uiting van onmacht is en daarmee juist iets is wat in de hulpverlening besproken behoort te worden.

 

Tenslotte …..
Fysieke dan wel verbale agressie (inclusief seksueel grensoverschrijdend gedrag) in de richting van hulpverleners of andere medewerkers van BrainDynamics Groningen| neuroCare Group Groningen zal onder geen beding geaccepteerd worden; het leidt tot directe ontbinding van de behandelrelatie en er wordt altijd aangifte gedaan. Ook intimiderend en respectloos gedrag en/of het herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken, zullen tot ontbinding leiden van de behandelrelatie. Het ontslaat de client niet van financiële verplichtingen of andere verplichtingen die BrainDynamics Groningen| neuroCare Group Groningen  zouden benadelen. Ook bij smaad of lasterlijke praktijken wordt de behandelrelatie beëindigd en worden juridische stappen ondernomen, waarbij het beroepsgeheim kan worden doorbroken ter verdediging.