neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Generalistische of Basis GGZ

Home » algemeen » praktijkinformatie » Generalistische of Basis GGZ

Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wie mogen verwijzen. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst. In sommige polissen staan alleen de huisarts en de bedrijfsarts genoemd. Een verwijzing van een medisch specialist of jeugdarts is dan niet mogelijk.

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om cliënten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven. De generalistische basis GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening.
Op basis van deze uitgangspunten worden in de generalistische basis GGZ vier cliëntprofielen , oplopend in complexiteit en ernst, onderscheiden:

1. Basis GGZ Kort (BK) (294 minuten)
2. Basis GGZ Middel (BM) (495 minuten, waarbinnen 6 behandelingsuren)
3. Basis GGZ Intensief (BI) (750 minuten, waarbinnen 11 behandelingsuren)
4. Basis GGZ Chronisch (BC) (753 minuten, waarbinnen 11 behandelingsuren)

Voordat met een behandeling wordt begonnen, wordt in samenspraak met u een plan van aanpak bepaald. In dit plan wordt de diagnose genoemd, worden de behandeldoelen vastgelegd en wordt de beoogde werkwijze (behandelingsvorm) beschreven. Als u instemt met het behandelvoorstel wordt gevraagd dit met uw handtekening te voorzien.
Kenmerkend voor een basis GGZ behandeltraject is ook dat u aan het begin en aan het eind van een behandeling gevraagd wordt vragenlijsten in te vullen. Naast de vraag of het behandelingsdoel is bereikt, kunnen de uitkomsten van deze vragenlijsten inzicht geven in het verloop van uw behandeling. In het laatste behandelingscontact zal hier nader met u op worden ingegaan.

De behandelruimte binnen de basis GGZ is beperkt. Daarom zal, indien van toepassing, ook gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen die u zelf kunt toepassen, zoals bijvoorbeeld het gebruikmaken van het internet (E-health).

Tijdens het contact kan blijken dat uw problematiek complexer is dan oorspronkelijk werd gedacht. In dat geval kan uw behandelaar in nauw overleg met u, besluiten een verwijzing voor specialistische GGZ aan te vragen bij uw oorspronkelijke verwijzer.

Wanneer u bij ons in specialistische GGZ behandeling bent geweest, kan uw behandelaar het raadzaam vinden – in overleg met u – om reden van nazorg, ondersteuning en|of terugvalpreventie, een verwijzing voor basis-GGZ (BC)  aan te vragen bij uw oorspronkelijke verwijzer.