BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen

050 - 52 77 550
Stuur een e-mail.

 

 

Cliënten

Algemene informatie

Home » algemeen » Algemene informatie

De instelling

BrainDynamics Groningen | neuroCare Group Groningen is een instelling voor generalistische  basis – en (medisch-) specialistische GGZ  (resp. BGGZ en SGGZ) die zorgvernieuwing  en kwaliteit van zorgverlening als uitgangspunten hanteert. Zorgvernieuwing uit zich in het toepassen van relatief moderne behandelingsvormen die bewezen hebben tot positieve resultaten te leiden, zoals neurofeedback bij AD(H)D, rTMS en|of CBASP bij depressies, ACT en hartcoherentietraining bij angststoornissen en EMDR bij psychotrauma.

De kwaliteit van onze zorgverlening is gebaseerd op:

 • zorgvuldige diagnostiek
 • kwalitatief hoogstaande behandelingen
 • wetenschappelijke evaluatie van de eigen zorgverlening
 • de verplichting ons te houden aan diverse wettelijke regelingen en beroepscode’s,  zie wetgeving/ klachtenregeling
 • kwaliteitscontracten met zorgverzekeraars, zie zorgverzekeraars
 • bij- en nascholing
 • het voldoen aan verschillende kwaliteitsnormen van beroepsverenigingen (NIP, NVVP)
 • het hebben van een opleidingsplaats voor gz-psycholoog
 • het behalen van een kwaliteit keurmerk (HKZ-certificering  najaar 2016)

Lidmaatschappen:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VcGT)
 • Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP), tegenwoordig ‘Dutch Pain Society’
 • International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)

Kwaliteitsstatuut

Met een eigen kwaliteitsstatuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling per 1 januari 2017 wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden.
U kunt ons kwaliteitsstatuut hier opvragen.

De medewerkers

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die bij BrainDynamics Groningen | neuroCare Group Groningen werken aan goede zorg:

| B (Ben).  Reitsma, algemeen directeur, klinisch psycholoog| psychotherapeut  (BIG), neurofeedbackpsycholoog NIP  en hoofdbehandelaar BGGZ|SGGZ.
specialisaties: cognitieve gedragstherapie, rTMS, neurofeedback| biofeedback, hypnotherapie

| A (Anna). Tiemersma, hoofd behandelzaken, psycholoog.
specialisaties: cognitieve gedragstherapie (inclusief ACT, schematherapie en EMDR), neurofeedback,  kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken

| M (Margreet).  Beimers, psychotherapeut (BIG) en hoofdbehandelaar BGGZ|SGGZ.
specialisaties: psychodynamisch georiënteerde psychotherapie en groepstherapie.

| B (Barbara) P. Pais de Oliveira, gz-psycholoog (BIG), hoofdbehandelaar BGGZ|SGGZ.
specialisaties: cognitieve gedragstherapie (inclusief ACT en schematherapie), EMDR, neurofeedback| biofeedback, Mindfulnes-trainingen.

| A (Alyke).  Riemersma, gz-psycholoog (BIG) en  hoofdbehandelaar BGGZ|SGGZ.
specialisaties: cognitieve gedragstherapie (inclusief ACT en schematherapie) en EMDR.

| T (Tanja). van Essen, gz-psycholoog (BIG), cognitief gedragstherapeut, hoofdbehandelaar BGGZ|SGGZ.
specialisaties: cognitieve gedragstherapie (inclusief ACT, schematherapie en RET), groepstherapie.

| M (Monique). Waslander, gz-psycholoog (BIG), cognitief gedragstherapeut, hoofdbehandelaar BGGZ|SGGZ.
specialisaties: cognitieve gedragstherapie (inclusief  EMDR).

| G (Gerwin). Bruinsma, psychomotore therapeut.
specialisaties: groepsbehandelingen

| D (Dieneke). Liebe, relatie- en systeemtherapeut.

| H (Harriët). Wierenga, secretaresse.

| M (Marian). Woortman, secretaresse.