neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Cliëntenraad

Home » algemeen » clienten » Cliëntenraad

Als cliënt van BrainDynamics Groningen  kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-) cliënten van BrainDynamics Groningen. Ook familieleden kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

|  WMCZ
In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad hoort te hebben en dat deze raad over bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft.

| Wat doet een cliëntenraad ?
Een cliëntenraad in een zorginstelling zorgt voor de belangen van patiënten (cliënten). 
De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle patiënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling.

| Bijzondere rechten
Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht.
Dit betekent dat  bestuurders en directie verplicht zijn de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken.
Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Bij reorganisaties moeten bestuurders/directie de cliëntenraad om advies vragen. De bestuurders/directie moeten eerst met de cliëntenraad over het plan overleggen, alvorens het te kunnen doorvoeren.
Als de cliëntenraad bezwaren heeft tegen het voorgestelde plan (omdat het onredelijk is) dan moeten bestuurders en directie het plan zo wijzigen dat de cliëntenraad er wel mee akkoord kan gaan.

| Verzwaard adviesrecht
Op andere onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht.
Dat betekent dat de directie de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad.
In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

| De cliëntenraad en behandelafspraken
Tot slot is het belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de afspraken gemaakt in het kader van de behandeling zelf.
Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de patiënten zelf.

| Vergadering
De cliëntenraad vergadert viermaal per jaar, daarnaast overlegt zij minimaal tweemaal per jaar met de directie van Brain Dynamics Groningen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt als toehoorder (niet-lid van de raad) bij de vergadering aanwezig zijn.

| Vergaderdata
nog te plannen …

| Leden
De cliëntenraad is op 1 mei 2013 opgericht. Momenteel zijn we bezig met het werven van leden voor deze cliëntenraad. Het doel is te komen tot een raad van 3 leden. Op dit moment is er ruimte voor 1 nieuw lid. Hierbij willen wij onze (ex-) cliënten dan ook wijzen op de vacatures in de cliëntenraad.

Voor meer informatie kunt u via het secretariaat contact opnemen met de heer Ben Reitsma.

| Bereikbaarheid
Met uw vragen of opmerkingen aangaande de organisatie kunt u terecht op het e-mailadres van de cliëntenraad: cr@braindynamicsgroningen.nl

> terug naar cliëntenmenu