neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

RET

| Gedachten Volgens RET hebben gedachten een grote invloed op onze emoties en gedragingen. Dit belangrijke uitgangspunt van RET komt van de Griekse filosoof Epictetus (50-130 na Chr.): “Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar onze gedachten daarover”. RET leert ons om belemmerende (irrationele) gedachten op te sporen, om ze uit te dagen en om ze te vervangen door productievere gedachten. Op die manier kunnen we emotioneel beter reageren en op een gezonde manier onze doelen nastreven.

| Filosofisch RET is veel filosofischer dan veel mensen denken. Nog preciezer komen we namelijk volgens RET vooral emotioneel in de problemen wanneer we iets niet langer accepteren: van onszelf niet, van anderen niet of van de omstandigheden niet. Door dat verzet verkrampen we en blokkeren we onbedoeld. Een belangrijke focus in RET ligt dan ook bij deze niet-accepterende gedachten en hoe je die verlaten kunt.

| Concreet  Door middel van concrete stappen (o.a. het ABC van RET) kunnen we leren om onze niet-accepterende (irrationele) gedachten op te sporen, om ze kritisch tegen het licht te houden en om een productievere houding te ontwikkelen. Ook ten opzichte van onszelf kunnen we een andere houding ontwikkelen; we kunnen leren om milder naar onze (vermeende) tekortkomingen te kijken. Zo‛n mildere blik ten opzichte van onszelf levert meer veerkracht en flexibiliteit op. In termen van de RET werken we dan, wat betreft die mildere blik, aan Onvoorwaardelijke Zelfacceptatie.

| Directief De methode is directief, uitdagend en soms confronterend, waarbij vooral gefocused wordt op hoe we in het “hier en nu” omgaan met moeilijkheden. Daarnaast is RET ook een educatieve methode; je kunt gaandeweg leren om de principes en stappen van de RET bij jezélf toe te passen.

| Volgens RET:
• Zijn we zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor onze eigen emoties en acties.
• Ligt aan ongezonde negatieve emoties en onproductief gedrag vaak een irrationele, niet-accepterende houding ten grondslag. Irrationele gedachten die met zo’n houding gepaard gaan bevatten meestal eisen die we stellen aan onszelf, aan anderen of aan de wereld.
• Kunnen we leren om anders tegen moeilijkheden/ situaties aan te kijken. We kunnen een realistischer en meer flexibele houding aannemen, dat vergt wel (veel) oefening!