neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Relatietherapie

Home » algemeen » clienten » behandelingen » Relatietherapie

Relatietherapie wordt door de basiszorgverzekering niet vergoed.
Om deze redenen biedt Brain Dynamics Groningen alleen kortstondige relatietherapie aan aan cliënten die bij ons in behandeling zijn voor een psychologisch probleem en waarbij dit  probleem tevens aanleiding geeft tot relatieproblemen. Deze relatieproblemen kunnen dan weer een negatief effect hebben op het oorspronkelijke psychologische probleem

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. Deze vorm van therapie gaat over de relaties tussen mensen. Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar praat en welke invloed je op elkaar hebt. Klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie, de context, waarin iemand leeft. Eigen achtergrond, relatie(s), omstandigheden en verdere omgeving beïnvloeden de klachten en vice versa. Een relatietherapeut kijkt naar klachten en problemen vanuit deze relationele context.

| Waarom relatietherapie?

een paar voorbeelden:
Onze gesprekken draaien altijd uit op ruzie.
De psychische klachten van mijn partner zijn door mij niet meer hanteerbaar.
De psychische klachten van mijn partner zijn voor mij onwerkelijk en moeilijk invoelbaar.
De psychische klachten van mijn partner domineren steeds meer onze gesprekken.
Mijn partner begrijpt mijn klachten niet en| of wil er niets over horen.
Door mijn klachten ben ik geen goede partner meer.
Mijn partner is vreemdgegaan; het vertrouwen is weg. Hoe kan het weer groeien?
We weten niet of we nog samen verder willen; hoe nemen we hierin een goed besluit?
We hebben altijd meningsverschillen over de situatie van mijn partner.

| De gesprekken
Bij de start van de therapie brengen jullie je relatie in kaart. Wat verbindt jullie en wat wringt er? En welke negatieve interactie is er tussen jullie in komen te staan? Er wordt gekeken of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie relatie. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase in je leven (zoals het krijgen van kinderen).

In de gesprekken gaan jullie oefenen om de patronen die jullie in de weg staan te vervangen voor nieuwe, positieve interacties. Waarmee jullie precies aan de slag gaan, hangt af van wat er tussen jullie speelt. Je wordt begeleid om helder te krijgen wat er nodig is om jullie relatie te verbeteren, en in het oefenen daarmee.

| Ten slotte
Mocht er een reden zijn om u te verwijzen voor relatietherapie dan verwijzen wij in principe in eerste instantie door naar onze vaste partner:
http://www.praktijkliebe.nl/