neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Psychodynamische groepstherapie

Home » algemeen » clienten » behandelingen » Psychodynamische groepstherapie

INFORMATIE OVER FOCALE GROEPSTHERAPIE VOOR DEELNEMERS

| Wat is groepstherapie? Groepstherapie is psychotherapie die plaats vindt in een groep van maximaal 8 deelnemers, volwassen mannen en vrouwen, onder begeleiding van twee therapeuten.

| Voor wie is groepstherapie bedoeld? Volwassen mannen en vrouwen die gedurende langere tijd te kampen hebben met aanhoudende of terugkerende problemen of klachten. Dit kan gaan om zaken als spannings-, angst- en stemmingsklachten, problemen in je gezin of relatie, op het werk of in je sociale kring. Daarbij is van belang dat je erkent dat je klachten of problemen samenhangen met, of voortkomen uit, de manier waarop je in het leven staat, je karakter/ persoonlijkheid.

| Wannneer? Wekelijks op dinsdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur.

| Waar? Groepsruimte Brain Dynamics Groningen, Hereweg 85 b3, Groningen

| Hoe lang? De duur van de therapie bepaal je zelf, maar is afhankelijk van het tempo waarin je proces zich voltrekt. Als je besluit deel te nemen, vragen wij van je om tenminste drie maanden deel te nemen. Daarmee geef je jezelf de gelegenheid te wennen aan de groep en te ervaren wat de groep voor je kan betekenen. In het algemeen moet je rekening houden met een behandelduur van 9 tot 12 maanden.

| Hoe werkt groepstherapie? Er wordt niet met een agenda of vaste thema’s gewerkt. De deelnemers bepalen zelf met elkaar waar het gesprek over gaat. Dit kunnen zaken zijn die in de groep zelf spelen, tussen groepsleden onderling, maar ook dingen die je in het dagelijks leven tegenkomt of zaken uit het verleden die opspelen. Het is belangrijk dat je ernaar streeft zo openhartig mogelijk te zijn, zonder daarbij je eigen grenzen uit het oog te verliezen. De deelnemers aan de groep hebben allemaal uiteenlopende problemen. Gemeenschappelijk is echter, dat deze problemen vooral tot uiting komen in het contact met anderen, zoals familie, geliefden, vrienden of collega’s. In een therapiegroep merk je dat je niet alleen staat in je problemen en dat anderen met vergelijkbare gevoelens van bijvoorbeeld angst, schuld, gespannenheid te kampen hebben. Deze er- en herkenning werkt vaak troostend, heilzaam en inspireert om je problemen actief aan te pakken. Je kunt de groep gebruiken om te leren feedback te geven en te ontvangen en op die manier meer zicht krijgen op wat je bij een ander teweeg brengt. Het specifieke van groepspsychotherapie in vergelijking met individuele psychotherapie is dat je de gelegenheid krijgt je eigen houding, reacties op en manier van omgaan met, mensen te onderzoeken in een situatie die overeenkomsten vertoont met situaties waar je in je dagelijks leven mee te maken hebt.

| Wat is een behandelfocus? Voordat je met de groep begint wordt door één of beide therapeuten samen met jou een focus voor de behandeling vastgesteld. In dat focus formuleer je in “ik” termen waar je tegen aanloopt, wat je klachten in je actuele situatie zijn, hoe je denkt dat deze klachten verband houden met je levensgeschiedenis en waar je in de groep aan wilt werken. Dit focus deel je met de andere groepsleden, zodat je elkaar er tijdens de zittingen aan kunt herinneren of elkaar ermee kunt confronteren. Bij de evaluaties die eens in de 4 maanden plaats vinden, kijken we in de groep of je vorderingen in je doelen hebt gemaakt en of je focus nog van kracht is of bijgesteld moet worden. Een voorbeeld van een focus: “Ik was het oudste kind in een groot gezin. Mijn ouders hadden het altijd druk en hoewel ze het goed bedoelden, hadden ze weinig aandacht voor ons. Ik heb al jong een zorgende en verzorgende rol gekregen ten opzichte van de andere kinderen, en deed erg mijn best mijn ouders zoveel mogelijk te ontlasten. In mijn huidige leven loop ik er tegen aan dat ik steeds opnieuw voor anderen ga zorgen en nauwelijks aandacht voor mezelf durf te vragen. Ik voeg me naar wat ik denk dat anderen van mij verwachten, maar voel me ondertussen tekortgedaan. Sinds een half jaar ben ik in de ziektewet met een burnout. In de groep wil ik leren om aandacht voor mezelf te vragen. Ik wil meer mijn eigen koers gaan varen, meer zeggenschap over mijn leven krijgen en beter uit de verf komen. Daarvoor hoop ik in de groep steun te vinden. Ook wil ik graag meer zicht krijgen op mijn valkuil van het steeds voor anderen zorgen”.

| Spelregels • Datgene wat in de groep wordt besproken, wordt door alle deelnemers als vertrouwelijk beschouwd. Groepsleden spreken niet op herkenbare wijze met derden over mede-groepsleden en noemen nooit namen. • Iedereen wordt geacht op tijd aanwezig te zijn en even te bellen als dit onverhoopt niet lukt. • Een groepszitting gaat niet door wanneer niet tenminste de helft van het aantal groepsleden aanwezig is. • Als je een keer niet kunt komen, zeg dan tijdig af. Bij voorkeur een week van te voren in de groep. • De vakanties van de groep worden ruim van te voren aangekondigd. • In verband met de veiligheid in de groep en de effectiviteit van de therapie is het ongewenst om elkaar buiten de groepszittingen om te ontmoeten of op andere manieren contact te hebben. Gebeurt dit om een of andere reden toch, dan verwachten we van je dat je dit in de groep bespreekt. • Als je overweegt te stoppen met de groep, bespreek je dit in de groep. Als je besluit vast staat, kom je daarna nog tenminste drie keer. De bedoeling van deze regel is, dat je je besluit weloverwogen neemt en jezelf en anderen de gelegenheid geeft om goed afscheid te nemen.

terug naar cliëntenmenu