neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Hersengolven

Home » algemeen » clienten » behandelingen » neurofeedback » Hersengolven

Neurofeedback heeft als aangrijpingspunt ritmische activiteiten in het ruwe EEG. Het ruwe EEG is een verzameling van hersengolven, variërend in frequentie (aantal trillingen per seconde) van 0.5Hz tot meer dan 100Hz. Voor EEG-biofeedback zijn de frequenties van 0.5Hz tot 30Hz van belang. Frequenties kunnen worden opgedeeld in zogenoemde frequentiebanden. Deze frequentiebanden hebben een onderling van elkaar te onderscheiden betekenis en representeren een fysiologisch (corticaal) opwindingsniveau (arousal) of graad van prikkelbaarheid en een daarmee globaal samenhangende, mentale toestand en gemoedstoestand.

| Delta frequenties

Delta frequenties hebben 0.5 tot 4 trillingen per seconde. In het algemeen hebben deze golven de hoogste amplitude (sterkte) terwijl ze het meest langzaam zijn. Een toename van deze frequenties doet zich tijdens de slaap voor. Hersenbeschadigingen gaan vaak samen met een sterke toename van delta-activiteit.

| Thèta frequenties

Thèta frequenties hebben 4 tot 7 trillingen per seconde. Thèta neemt toe tijdens dagdromen, trance of wanneer de aandacht gericht is op interne prikkels. Frequenties van rond de 7Hz reflecteren activiteit in de hippocampus en het limbisch systeem. Thèta speelt een rol bij angst, activatie en inhibitie. Daarnaast speelt thèta een rol bij leren en geheugen.

| Alfa frequenties

Alfa frequenties hebben 8 tot 12  trillingen per seconde. De gewone toestand van het brein en treedt op wanneer de persoon ontspannen en alert is zonder specifiek aandacht te geven aan externe prikkels.  Alfa-activiteit wordt ook in verband gebracht met intelligentie, geheugenfuncties en prestaties.

| SMR frequenties

SMR frequenties hebben 12 tot 14 trillingen per seconde. SMR-activiteit (SensoMotorisch Ritme) is met name aanwezig tijdens een waakzame en ontspannen toestand waarbij een demping van sensorische input en motorische output plaatsvindt.

| Bèta-I frequenties

Bèta-I frequenties hebben 15 tot 18 trillingen per seconde. Bèta-I activiteit wordt met name versterkt bij alertheid en gerichte aandacht samenhangend met verhogingen in het arousalniveau. Het treedt op wanneer we actief informatie verwerken.

| Bèta-II frequenties

Bèta-II frequenties hebben 18 tot 30 trillingen per seconde. Het treedt op bij overprikkeling, overactivatie, gespannenheid, hyperfocus en overarousal.

| Gamma frequenties

Gamma frequenties hebben meer dan 30 trillingen per seconde. Deze frequenties worden onder meer in samenhang gebracht met tijdbinding van hogere cognitieve processen. Neurofeedback richt zich (nog) niet op het trainen van gamma activiteit.