neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Psychomotore Therapie

Home » algemeen » clienten » behandelingen » Psychomotore Therapie

| Korte beschrijving
PMT-ACT is binnen onze instelling ontwikkeld vanuit Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie waarin mindfulness en gedragsactivatie op een experiëntiële wijze toegepast worden, met als doel het vergroten van de psychologische flexibiliteit van de cliënt. Dit laatste is gedefinieerd als de mate waarin iemand in staat is om op flexibele wijze om te gaan met onvermijdelijke negatieve ervaringen. Binnen PMT-ACT worden de zes kernprocessen van ACT op ervaringsgerichte, niet-verbale wijze vorm gegeven door het bijvoorbeeld toepassen van technieken uit diverse vechtsporten.  PMT-ACT wordt als aanvullende module toegepast bij reguliere ACT behandelingen.

| Doel en werkwijze
De therapie is bedoeld om te stoppen met praten over problemen en in plaats daarvan op lichamelijk actieve wijze nieuw gedrag uit te proberen. De gekozen technieken worden in overleg afgestemd op de individuele problematiek en kenmerken van de cliënt. Voorbeelden hiervan: cliënten die geneigd zijn om negatieve emoties en gedachten te vermijden worden uitgedaagd dergelijke gedachten aan te gaan in oefeningen die deze emoties en gedachten juist uitlokken (exposure), cliënten die het lastig vinden om hun grenzen aan te geven worden uitgedaagd hun grenzen juist op te zoeken en te experimenteren met het bewaken van hun grens, cliënten die een (te) grote controle over hun (gevoels)leven willen houden worden uitgedaagd om deze controle los te laten en te ervaren wat een dergelijke strategie oplevert.  Bij alle oefeningen staat centraal dat cliënten leren om zich bewust te zijn van hun automatische en geconditioneerde reacties op stresserende prikkels (mindfulness), zich te heroriënteren op wat ze werkelijk van belang achten in hun leven (waarden) en bewust voor een waardevoller alternatief te kiezen (commitment), zelfs als dit een negatief gevoel of negatieve gedachten kan opleveren (acceptatie).

| Doelgroep
Mensen die kampen met  problemen, zoals  angst, depressie, burnout (aanpassingsstoornis), persoonlijkheidsproblematiek (Cluster B en C), impulsproblematiek en somatoforme stoornissen.

| Team
Cliënten worden behandeld door een multidisciplinair team, bestaande uit een fysiotherapeut / psychomotore therapeut en een gz-psycholoog / gedragstherapeut. De psycholoog treedt bij PMT-ACT superviserend op en coacht daar waar nodig . De teamleden overleggen regelmatig om hun behandeling af te stemmen.
| Klinische ervaring
De huidige klinische ervaring met PMT-ACT is dat deze aanvullende benadering een grote meerwaarde kan hebben voor cliënten.

 

terug naar behandelingen of cliëntenmenu