neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

CBASP

| CBASP (Cognitive Behavioral Analyses System of Psychotherapy) is een relatief nieuwe behandeling, speciaal ontwikkeld voor mensen die lijden aan een chronische (of recidiverende) depressie. De behandeling is een mix van (reguliere) cognitieve gedragstherapie, met daaraan toegevoegd elementen uit de interpersoonlijke psychotherapie en psychodynamische psychotherapie.
Binnen een CBASP behandeling besteden we de eerste 2 à 3 sessies aandacht aan het verleden, en de invloed die belangrijke personen in je leven op jou hebben gehad als persoon. We bekijken in hoeverre die invloed mogelijk nog steeds speelt in huidige situaties.
Daarna wordt over gegaan naar het hier en nu, en staat het maken van situatie analyses centraal. We nemen daarbij concrete interacties als uitgangspunt, tussen jou en anderen. In deze situatie analyses leer je gedachten en gedrag te ontrafelen en te ontdekken wat het effect van je gedrag is op je omgeving. Hierdoor kun je gedrag leren bij stellen en weer de regie leren nemen; je leert doelen te stellen en hoe je die kunt bereiken. Waar nodig maken we ruimte voor het oefenen van nieuw gedrag, zodat je uiteindelijk andere, meer bevredigende interacties kunt aangaan.
Ook zal binnen een CBASP behandeling het contact tussen therapeut en cliënt geregeld ter sprake komen; de therapeut geeft persoonlijke feedback over hoe het gedrag van jou op hem of haar overkomt. Hierdoor krijg je ook meer inzicht in de impact van je houding op je omgeving en krijg je de ruimte om met ander gedrag te experimenteren.