BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen

050 - 52 77 550
Stuur een e-mail.

 

 

Welkom bij BrainDynamics Groningen

NIEUWS:
BrainDynamics Groningen advies zorgverzekering 2018:
De jaarlijkse klantenwerving van de zorgverzekeraars  is weer in volle gang! Wij adviseren u een restitutieverzekering te nemen zodat u niet voor verrassing komt te staan. Vaak blijkt goedkoop duurkoop!

Eigen bijdrage in 2018 bij verzekeraars waarmee wij geen contract hebben.

rTMS vanaf 2018 vergoed!

BrainDynamics Groningen is een kleine instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), voor zowel generalistische basis ggz (vroeger eerstelijns psychologische zorg) als (medisch-) specialistische ggz (voorheen tweedelijns psychologische zorg).
BrainDynamics Groningen neemt onder de GGZ-instellingen en de psychologenpraktijken in Noord-Nederland een speciale positie in vanwege onze visie op psychologische gezondheid én de daarmee samenhangende expertise. Binnen onze instelling staat een persoonlijke benadering voorop. Dit geldt ook voor onze behandelingen die geheel toegesneden zijn op iemands individuele hulpvraag. Tegelijkertijd zijn we een moderne, innovatieve en gerenommeerde instelling die uiteenlopende nieuwe en bewezen effectieve behandelingen aanbiedt. Zo paste de instelling als een van de eerste in Nederland neurofeedback als behandelmethode (1998) toe. Sindsdien is door ons speciaal op dit gebied veel expertise ontwikkeld, met name ten aanzien van ADHD en autisme. Ook op het terrein van andere behandelprogramma’s zoals  ACT,  CBASP,  Mindfulness,  rTMS en hartcoherentie training (HCT)  zijn we voorlopers. Kenmerkend voor ons en zeker ook vergeleken met andere kleine instellingen, is onze zeer ruime keus in behandelmogelijkheden. Vanuit ons zorgprogramma braindynamics’  kunnen we van al deze behandelingsinvalshoeken gebruik maken om te komen tot een op maat gemaakte behandeling, – eenvoudig als het kan, complex als het moet  –  met als doel: meer zelfvertrouwen en meer persoonlijke effectiviteit in studie, werk, relaties en in het verwerkelijken van persoonlijke waarden. Daarbij  mag u van ons verwachten dat we deskundig zijn, gepassioneerd ons werk doen en betrokkenheid laten zien bij onze cliënten. Dat is precies ook de reden waarom we een kleine instelling willen zijn: we houden van korte lijnen en persoonlijk contact waarbij het belang van u voorop staat. Ter ondersteuning van onze diensten beschikt de instelling over een volwaardig laboratorium met geavanceerde, hoogwaardige  neuropsychologische, psycho- en neurofysiologische onderzoeksmogelijkheden.